GDPR

Velice děkuji, že jste mým zákazníkem, a protože mi poskytujete své osobní údaje, je mou povinností zpracovávat je v souladu s platnou legislativou, zajišťovat jejich ochranu a zabezpečení v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce webu / e-shopu

Ing. Zdeňka Grund Illnerová

Hlavní 265

250 85 Bášť

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktovat mne můžete na e-mailu aestyle.svet@gmail.com či tel. čísle 777 552 224

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • zpracovávám a budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z důvodů:

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu nutné k plnění smlouvy, tj. zaslání objednaného zboží z e-shopu
 • Vedení účetnictví
  vaše osobní údaje (fakturační údaje) používám pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Zasílání e-mailů s novinkami
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu dle zákonných lhůt.

Na webu používám cookies pro měření návštěvnosti webu.

Ochraňuji Vaše osobní údaje v maximální možné míře postupuji tak, aby došlo k zamezení zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

K vašim osobním údajům nemají přístup třetí osoby. Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii.

Pro zajištění některých operací je využívána platforma Shoptet, na které je tento e-shop umístěn

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám vzniká mnoho práv. Pokud budete chtít některého z nich využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: aestyle.svet@gmail.com

 1. právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. právo na přístup- můžete mě kdykoli vyzvat a já vám doložím typ a důvod zpracování ve lhůtě 30 dní
 3. právo na doplnění a změnu osobních údajů
 4. právo na omezení zpracování
 5. právo na výmaz (být zapomenut) - na zajištění je stanovena lhůta 30 dní. Toto právo nelze vztáhnout na zákonné povinnosti jako např. evidence daňových dokladů
 6. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 7. odhlášení ze zasílání informačních e-mailů a obchodních sdělení

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 11. 2020.j text...